Voleu tenir estudiants en pràctiques a l’entitat?

Voleu tenir estudiants en pràctiques a l’entitat?

La Federació d’Ateneus de Catalunya té signat un acord amb el Departament d’Ensenyament pel qual les entitats federades poden optar a tenir un estudiant de pràctiques formatives no laborals al seu centre. Aquests estudiants, que provenen de cicles de Formació Professional (FP), s’estaran unes hores determinades a l’entitat i podran ajudar-vos en diferents especialitats:

– Administració i gestió
– Secretariat
– Serveis socioculturals i a la comunitat

Les pràctiques són gratuïtes i, per tant, tenir un alumne de pràctiques no suposa cap cost per l’entitat. S’ha de tenir en compte, però, que els estudiants no substitueixen una plaça laboral i que el seu pas per l’ateneu els ha de servir per adquirir coneixements. Cada estudiant haurà de disposar d’un tutor que supervisi les tasques que se li assignin i l’ajudi en tot allò que necessiti.

Es tracta d’una bona oportunitat per què les entitats que tinguin pensat engegar un projecte, per exemple, el duguin a terme amb la col·laboració d’una persona amb iniciativa i ganes d’aprendre.

En cas que estigueu interessats en tenir un estudiant de pràctiques a la vostra entitat, us demanaríem que ens féssiu arribar la següent informació:

– Especialitat d’estudis que us interessa pel vostre centre (Administració i gestió / Serveis socioculturals i a la comunitat / Secretariat)

– Tasques que hauria de desenvolupar l’estudiant a l’entitat

– Franja horària (matí o tarda)

– Nom del tutor legal i dades de contacte. La persona responsable haurà d’estar amb l’alumne totes les hores.

TERMINI: El període per a poder demanar estudiants en pràctiques és de juny a setembre i els estudiants faran les pràctiques a partir de finals de setembre.