Obligacions fiscals: no arriben els canvis esperats per les entitats

Obligacions fiscals: no arriben els canvis esperats per les entitats

El passat 14 de juliol en sessió plenària al Senat, van ser rebutjades les esmenes on es demanaven canvis normatius per les entitats en la tributació de l’Impost de Societats. Aquesta negativa impossibilita algun canvi normatiu a curt termini. El rebuig provoca un sentiment de decepció a moltes entitats que estaven a l’espera de bones notícies, després que el passat mes d’abril, en sessió plenària al Congrés dels Diputats, el Ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, va mostrar-se favorable a tractar la qüestió a fi de no perjudicar les entitats més petites.

 

Recordem que la legislació vigent en matèria de l’Impost de Societats per a la majoria d’entitats sense finalitat lucrativa és la que apareix a l’article 7 del Reial Decret-Llei 1/2015, de 27 de febrer, de mecanismes de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d’ordre social, on es declaren exemptes a presentar l’Impost de Societats aquelles entitats que compleixin 3 requisits:

–          Que els seus ingressos totals no superin 50.000€ anuals.

–          Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes no superin 2.000€ anuals.

–          Que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció.

 

Els ingressos exempts són aquells que provinguin de la realització de l’objecte social de l’entitat i que no siguin considerades una explotació econòmica (bàsicament quotes de soci, donacions i algunes subvencions).

Els ingressos no exempts sotmesos a retenció són aquells que provinguin del rendiment del patrimoni (bàsicament arrendaments i interessos bancaris).

Segons l’assessor comptable i fiscal de la FAC, Roger Santiago, es manté la subjecció a l’impost per a les entitats que obtenen ingressos provinents de la venda d’algun bé o de la prestació d’algun servei, independentment de la seva quantia; tal i com ja passava amb la llei anterior. Per tant, les participacions de loteria, l’organització d’actes, la venda d’entrades, l’organització d’excursions, l’organització d’extraescolars, cursos, la socialització de llibres (AMPA), la venda de samarretes, la facturació d’actuacions o les rifes, entre d’altres, són considerats ingressos no exempts a l’Impost de Societats. L’obtenció d’ingressos d’alguna d’aquestes activitats, independentment de l’import, obliga l’entitat a liquidar l’Impost de Societats.

 

Recordeu que com a entitats federades teniu accés al servei d’Assessorament Comptable, Fiscal i Laboral.

Podeu consultar l’anunci publicat el 28 de febrer al BOE, Reial Decret-Llei 1/2015.