Obligacions en prevenció de blanqueig de capitals

Obligacions en prevenció de blanqueig de capitals

Una de les novetats que ha passat força desapercebuda per a les entitats sense finalitat lucrativa és l’obligació a prendre una sèrie de mesures i protocols per tal de prevenir el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.

Amb l’aprovació de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, s’establia una subjecció per a les entitats, causant força confusió per saber a quins protocols obligava aquesta llei. Amb l’aprovació del Reial Decret 304/2014, de 5 de maig, s’ens presenta el reglament de l’esmentada llei i s’estableixen una sèrie de mesures en 3 sentits: a nivell intern de l’entitat, dels beneficiaris de l’entitat i dels que aportin fons o recursos a l’entitat.

Consulta el document de resum de les obligacions.