Presentació del llibre “Ateneus: Cultura i llibertat” a Vilafranca

Presentació del llibre “Ateneus: Cultura i llibertat” a Vilafranca

Aquest dimarts, 9 de juny, a les 20:30h, el Casal Societat La Principal de Vilafranca del Penedès acollirà la presentació del llibre “Ateneus: Cultura i llibertat”, de la mà d’un dels seus coautors, l’historiador Ramon Arnabat.

L’obra ha estat editada per la Federació d’Ateneus de Catalunya i descriu la configuració del món dels ateneus al nostre país, des dels primers antecedents històrics que els van impulsar fins als nostres dies. Les comarques del Penedès acullen a dia d’avui un bon nombre d’aquestes entitats i són hores d’ara un dels territoris amb major implantació a Catalunya. La Federació d’Ateneus de Catalunya ha editat el llibre “Ateneus: Cultura i llibertat. Associacionisme a la Catalunya contemporània”.

Els historiadors Ramon Arnabat i Xavier Ferré, són els coautors de la publicació, que fa un recorregut pel moviment associatiu al Principat de Catalunya des de l’Edat mitjana fins a l’actualitat, tot destacant la seva aportació a la formació intel·lectual de les classes subalternes. A més de remarcar la centralitat dels ateneus en la tasca culturitzadora i polititzadora de les classes populars, l’obra incideix en la tipologia d’aquestes entitats associatives, les quals, des de vessants ideològics diversos, acompleixen un objectiu cohesionador dels sectors socials que s’hi identifiquen L’afany actualitzador d’aquesta recerca explica la introducció de models sociabilistes que a hores d’ara malden per projectar socialment noves necessitats i concepcions.

El llibre ha estat editat per la Federació d’Ateneus de Catalunya amb la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona.