L’edifici del Patronat de la Catequística, a Figueres, declarat bé cultural d’interès nacional

L’edifici del Patronat de la Catequística, a Figueres, declarat bé cultural d’interès nacional

Després d’anys d’espera, la notícia ha arribat aquesta setmana: el Consell Executiu del Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat declarar bé cultural d’interès nacional, en la categoria de monument històric, l’edifici del Patronat de la Catequística, a Figueres, i n’ha delimitat l’entorn de protecció. Emmarcat dins l’estètica del racionalisme, l’edifici és una de les millors mostres d’aquest corrent arquitectònic i aporta un testimoni excepcional de l’arquitectura dels anys trenta del segle XX a la zona de l’Empordà, àmpliament reconegut i documentat. Els seus valors històrics, arquitectònics i culturals dins del moviment racionalista el fan mereixedor d’una protecció adient.

Està situat a la ronda del Rector Aroles de Figueres, a la part alta del nucli urbà de la ciutat. La seva construcció va començar l’any 1931 i les obres van acabar l’any 1935, d’acord amb el projecte de l’arquitecte Emili Blanch. La construcció és un testimoni excepcional de l’arquitectura dels anys trenta, que tot i tenir encara referències noucentistes, és netament racionalista i una referència d’aquest tipus d’arquitectura. Això es posa de manifest en la composició horitzontal de les finestres allargades amb fusteria i els ràfecs de geometria simple, la coberta plana i practicable acompanyada de la barana tubular, així com la simplicitat de la façana amb absència de decoració.
La definició de l’entorn de protecció pretén garantir l’equilibri entre la creació d’una àrea que controli l’entorn del monument i no afecti més espais dels estrictament indispensables per a la seva correcta percepció. La construcció es troba actualment en un espai lliure municipal i immers en una zona urbana d’edificació aïllada de baixa densitat. Inicialment, el seu emplaçament estava als afores del nucli de Figueres.
La delimitació de l’entorn garanteix el predomini de l’immoble per sobre les parcel·les privades més pròximes.