La FAC demana al Parlament excloure als ateneus del Projecte de llei d’espectacles

La FAC demana al Parlament excloure als ateneus del Projecte de llei d’espectacles

La Federació d’Ateneus de Catalunya ha comparegut aquest dimarts, 24 de març, a la comissió parlamentària amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives.

Podeu veure el vídeo de la compareixença en aquest enllaç (la FAC és a la tercera intervenció).

El text, que actualitzarà la normativa vigent -aprovada al 2009-, pretén adaptar-se a la directiva europea de serveis reduint els tràmits administratius a través d’una finestreta única.

Els Ateneus són associacions sense ànim de lucre, tots ells propietaris o usuaris d’edificis on s’hi desenvolupen tot tipus d’activitats. Actualment a la Federació  d’Ateneus hi ha federats 170 Ateneus, i participen de les activitats que aquests organitzen més d’un 1.200.000 persones anuals, i amb un pressupost de 24 milions d’euros d’activitat ordinària i anual. En el període 2013/2015 s’hauran invertit 15 milions d’euros en 37 Ateneus per l’adequació de mesures de seguretat i salubritat, en teatres i auditoris.

El 86% del Ateneus tenen sales polivalents i el 85% tenen teatre

Per la seva llarga història el més habitual és que els ateneus estiguin situats en edificis centenaris que es troben situats el migs dels pobles o ciutats. Espectacles de teatre professional i amateur, activitats per a la gent gran, tallers, concerts de música en viu, esplais, activitats esportives, cine, cinefòrum, exposicions i un llarg etc formen part de les més de 5.400 activitats que fan els ateneus i que fan que aquests quedin subjectes a la Llei d’Espectacles públics i activitats recreatives.

Els Ateneus estan regits per un grup de persones que formen part de la Junta Directiva que actua dirigint l’associació de manera voluntària. El 70% del pressupost de cada entitat es cobreix amb les quotes socials i l’arrendament i serveis que ofereix al pròpia entitat i el 13% representa les subvencions de l’administració pública.

Inconvenients i propostes a la reforma de la llei

Tot i que es contempla que aquesta llei serà d’aplicació en el moment que s’aprovi el reglament  les entitats tindran un any per presentar un projecte d’adaptació progressiva. Del que se’n desprèn de la redacció la FAC detecta els següents inconvenients:

Inclusió d’entitats sense ànim de lucre a una llei pensada per negocis. S’inclouen les entitats no per la forma jurídica o el negoci que n’obtinguin sinó per les activitats que desenvolupen, i aquestes activitats en cap cas són un negoci lucratiu.

 L’adaptació progressiva dels preceptes queda indeterminada.

– Tot i que la intenció de la Llei és positiva, pel fet de preveure una temporització diferent per les entitats sense ànim de lucre socioculturals, les obligacions que preveu la norma són desproporcionades per les entitats pel fet de no tenir en compte, les dimensions, ubicació, estructura, etc de les associacions i els seus edifici.

Des de l’anàlisi d’aquestes consideracions, la FAC proposa, en termes generals, l‘exclusió dels casals i ateneus de l’aplicació d’aquesta llei per a que la seva activitat no es vegi perjudicada. I concreta els àmbits:

– Aplicació: en cap moment demanem que no hi hagi compliment en tot allò que sigui de seguretat estructural per les persones, ens el contrari però moltes de les obligacions que hi ha a la llei són impossibles de complir.

– Ubicació/Construcció/Higiene, Salut pública i assistència sanitària/Compatibilitat acústica: estem d’acord en complir les ordenances, les normes d’accessibilitat i barreres, etc. malgrat cal tenir en compte que existeixen una gran majoria d’edificis que allotgen Ateneus amb més de 100 anys i és impossible tècnicament incorporar ascensors, escales àmplies, cabines de lavabos o un sistema d’insonorització adequat.

– Personal de control d’accés i sistemes de control d’aforament/Seguretat privada: als ateneus s’hi desenvolupen activitats amb un aforament ampli però que, no necessiten de servei de control d’accés o de seguretat (com els balls de jubilats, per exemple.).

– Competències administratives sancionadores: la discrecionalitat en la intervenció sancionadora és un problema pels ateneus, ja que cada ajuntament té un criteri el seu propi criteri i no existeix un sol d’uniforme que estableixi uns mínims.

L’advocada dels serveis jurídics de la FAC, Patrícia Julià, en la seva intervenció al Parlament va manifestar “creiem que els preceptes són desproporcionats i en moltes ocasions impossibles de complir per problemes estructurals i econòmics sol·licitem que no es posi els Ateneus dins de la mateixa llei o com a mínim amb la mateixa obligació que les empreses del món de l’oci”.

“Ja és prou difícil mantenir els edificis i la vida els ateneus com perquè se’ns obligui a complir preceptes que l’estructura ni l’economia ni la pròpia activitat que s’hi realitza es vegin afectades per assumir el compliment complet de la llei”.

Julià va afegir que “des de la Federació d’Ateneus impulsem que tots compleixin amb les normes que protegeixen a les persones assistents els actes de l’Ateneu i que es vetlli perquè, any a any, s’incorporin millores. Però vostès han de tenir en compte que els recursos econòmics dels Ateneus són més que escassos i que ja és prou difícil mantenir els edificis i la vida els ateneus com perquè se’ns obligui a complir preceptes que l’estructura ni l’economia ni la pròpia activitat que s’hi realitza es vegin afectades per assumir el compliment complet de la llei”.