Tots fem Pla!

Tots fem Pla!

El Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat (PNAV) és una estratègia compartida entre el Govern, les entitats i altres institucions (ajuntaments, universitats i fins i tot empreses) per definir els problemes comuns a les entitats i al sector i buscar la manera de superar-los. El pla vigent cobreix el 2014 i el 2015, i se centra en dos grans eixos: La sostenibilitat i el bon govern de les entitats i el sector associatiu, d’una banda, i l’estratègia permanent del voluntariat (sensibilització de la població, formació, captació i implicació de la ciutadania, etc.), de l’altra.

Ramon Terrassa explica en una entrevista que es va realitzar al Programa “Entitats s’escriu amb A” a Ràdio Ateneu del Clot, que “les entitats estan fent un treball de clarificació de la seva missió i, a partir d’aquí, han de guanyar base social, sent útils i fent-ho d’una manera creïble i transparent”.

Podeu escoltar tota l’entrevista i trobar més informació sobre el PNAV en aquesta notícia publicada a Xarxanet.org:
Ramon Terrassa destaca la importància del treball en xarxa, a l’equador del PNAV