Publicades les bases de les subvencions de la Diputació de Girona

Publicades les bases de les subvencions de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona ha publicat les bases específiques reguladores per a l’atorgament de subvencions adreçades al foment de projectes i activitats culturals d’interès públic local.

El període de presentació de sol·licituds finalitza el 31 de març de 2015.

Podeu consultar les bases, la convocatòria i el resum de les bases.

RESUM DE LA CONVOCATÒRIA

CONVOCATÒRIA

BASES ESPECÍFIQUES

FORMULARI DE SOL·LICITUD