Consultoria per entitats 2015

Consultoria per entitats 2015

Properament s’obrirà la convocatòria d’una línia de subvencions de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) per a la realització de consultories per a entitats culturals

La Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) us ofereix un servei global per poder accedir a la propera convocatòria de subvencions de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) per a portar a terme durant l’any 2015 un projecte de consultoria de la vostra entitat amb la finalitat de millorar-la, potenciar-la i fer-la més eficient.

En què consisteix el servei?

La FAC us proposa un servei que inclou:

1-     Tramitació de la subvenció.

2-     Seguiment del procés de la subvenció.

3-     Realització de la consultoria.

4-     Justificació de la subvenció.

Per a què us servirà fer una consultoria?

El procés de consultoria no té una finalitat única, sinó que amb la seva elaboració podreu millorar la vostra entitat en més d’un sentit:

 • Fent una projecció a pocs anys vista de com voleu que sigui l’entitat.
 • Temporalitzant les estratègies que implementareu.
 • Orientant el pla anual amb una visió més àmplia.
 • Donant continuïtat a les finalitats de l’entitat.
 • Unificant criteris que en un principi podrien no coincidir (definir un discurs, uns objectius comuns…).
 • Donant resposta a les necessitats i oportunitats detectades en l’anàlisi de la realitat.
 • Obrint nous espais de comunicació interna i externa.
 • Repensant noves formes d’organitzar-vos.
 • Donant sentit a la “marca” de l’entitat.
 • Dissenyant activitats d’alt impacte.

A partir d’aquesta reflexió, podreu definir unes línies estratègiques que seran el full de ruta per als projectes futurs que dureu a terme a l’entitat.

A quines modalitats de consultoria podrem accedir?

Els ateneus interessats sereu assessorats per la FAC de forma individualitzada per tal de presentar-vos a la modalitat de consultoria que us sigui més adient:

 • Modalitat de consultoria cultura diagnosi
 • Modalitat de consultoria cultura preferent
 • Modalitat de consultoria cultura específica

Què és la Consultoria cultura diagnosi?

Es tracta d’una aproximació a la situació de les diferents àrees de gestió de l’entitat, amb l’objectiu de detectar els factors estratègics clau per al seu desenvolupament i la millora dels seu funcionament, i a partir d’això, establir les propostes de millora. El cost de la consultoria serà aproximadament de 1.000-1.500 euros + IVA.

Què és la Consultoria cultura preferent?

La consultoria cultura preferent té com a objecte l’elaboració d’un pla estratègic a curt termini. El cost de la consultoria serà aproximadament de 2.500-3.500 euros + IVA.

Què és la Consultoria cultura específica?

La consultoria cultura específica té per objecte entrar en detall en línies d’actuació que contribueixin a millorar l’organització, la gestió, el desenvolupament i la innovació de la nostra entitat. El cost de la consultoria serà fixat en funció de quina sigui l’àrea d’actuació.

Quin cost tindrà per a la vostra entitat?

L’import de la subvenció podria cobrir fins el 90% del cost de la consultoria.

El cost del servei és de 100 euros + IVA, el qual podreu imputar en la justificació de despeses de la subvenció en cas de ser atorgada.

Si hi esteu interessats, envieu urgentment un correu electrònic a: ateneus@ateneus.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres.

Termini d’inscripció: fins el 13 de febrer de 2015