Subvencions Generals 2015 de l’Ajuntament de Barcelona

Subvencions Generals 2015 de l’Ajuntament de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona obrirà convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització de projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat durant l’any 2015, del dia 29 de novembre al 18 de desembre.

Els projectes han de formar part dels següents àmbits d’acció: cultura, esports, educació, salut, qualitat de vida, dones, adolescència i joventut, drets civils, participació i associacionisme, medi ambient, immigració, civisme i convivència, benestar animal, foment d’activitats organitzatives i comerç de proximitat i promoció econòmica, persones amb discapacitat, acció comunitària, temps i conciliació, afers religiosos i hàbitat urbà.

CONSULTEU EL RESUM DE LA CONVOCATÒRIA EN PDF

Alguns dels requisits per poder-vos presentar són:

– Que les activitats es facin en el terme municipal de Barcelona o que es considerin d’interès per a la projecció exterior de la ciutat.

– Que les activitats o els serveis complementin o supleixin la competència municipal en aquestes matèries.

– Que les activitats que facin siguin sense afany de lucre; en cas contrari haurà de revertir en les pròpies activitats subvencionades.

– Que les activitats programades s’iniciïn i finalitzin dins de l’any objecte de la convocatòria o del curs escolar 2015-2016

– Que les sol·licituds presentades evitin el llenguatge sexista en la seva redacció.

– Que el projecte tingui objectius i finalitats coincidents amb el que s’estableix en aquesta convocatòria (veure resum complet de la convocatòria)