El CAB al Parlament demana una llei de l’associacionisme i el voluntariat

El CAB al Parlament demana una llei de l’associacionisme i el voluntariat

El president del Consell d’Associacions de Barcelona, Alfons Tiñena, ha comparegut davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració del Parlament de Catalunya en relació a la tramitació del Projecte de Llei del Voluntariat (tram. 200-00013/10) per demanar que es reelabori amb l’objectiu de convertir-la en una llei de l’associacionisme i el voluntariat.

La compareixença ha servit, també, per traslladar el  posicionament del CAB davant la proposta de llei. Un posicionament compartit amb d’altres federacions d’associacions del país, que argumenta la necessitat de vincular la llei del voluntariat amb l’associacionisme.

Des del CAB s’ha fet una crida als poders públics per potenciar polítiques de foment, suport i reconeixement a l’hora de desenvolupar qualsevol marc normatiu a l’entorn de la participació social, l’associacionisme i el voluntariat. També han demanat a tot el teixit associatiu del país que treballi conjuntament per potenciar un espai de treball compartit de promoció de l’associacionisme i de l’exercici de la ciutadania lliure i activa.

Podeu veure la compareixença en aquest enllaç