Estalvia amb calderes de biomassa

Estalvia amb calderes de biomassa

A través de l’empresa d’eficiència energètica Efiener, la FAC ofereix a les entitats federades un nou servei d’instal·lació de calderes de biomassa: una alternativa energètica econòmica.

El servei té dues fases, una primera gratuïta i una segona de pagament.

1a fase (GRATUÏTA): 

Els assessors en matèria energètica de l’enginyeria Efiener, faran un estudi previ de viabilitat econòmica per instal·lar les calderes de biomassa a cada entitat que ho demani.

Aquelles entitats que vulguin entrar en aquesta fase han d’enviar un correu electrònic a la FAC (ateneus@ateneus.cat) amb la següent documentació:

–          Definició de l’ús que l’entitat estigui fent actualment de les calderes de gas o gasoil

–          Dades de consum i preus de compra de gas o gasoil del darrer any

–          Definició o fotos de l’espai on es podria instal·lar la caldera de biomassa

–          PDF dels plànols del local de l’entitat on es vol usar la biomassa

Un cop finalitzat l’anàlisi de les dades per part d’Efiener, l’entitat rebrà un informe on es valorarà si la nova instal·lació amb biomassa és factible tècnicament i econòmica, i una primera aproximació sobre el període de retorn de la inversió.

2a fase (DE PAGAMENT):

Efiener pot realitzar els passos necessaris per a dur a terme la instal·lació, des del projecte d’enginyeria fins a l’execució dels treballs, si així ho desitja l’entitat.

Hi ha la possibilitat de trobar finançament per a la inversió inicial de la instal·lació mitjançant Empreses de Serveis Energètics (ESE), que proporcionen l’adquisició i el manteniment de les calderes amb un contracte de llarga durada.

Què són les calderes de biomassa?
Són calderes que funcionen amb combustibles derivats de la biomassa forestal (pellets, estella…) en lloc de combustibles fòssils (gasoil, propà o gas natural).

L’obtenció d’energia a traves de biomassa tant d’origen forestal com agrícola, és una tecnologia consolidada als sistemes convencionals de generació d’energia tèrmica, per a la calefacció i l’aigua calenta sanitària. És una energia renovable i suposa un important estalvi econòmic respecte a combustibles fòssils, especialment el gasoil, essent una aposta clara pels recursos energètics locals.

A Catalunya es produeix una gran quantitat de biomassa forestal que es transforma en combustible en forma de pellet i estella. Aquesta activitat genera llocs de treball a tot el territori, ajuda a evitar incendis forestals, i a més evita haver d’importar petroli o gas natural de l’estranger.

La biomassa és un combustible net i homogeni, i gràcies al seu alt poder calorífic i elevada densitat, permet solucionar problemes d’emmagatzematge i espai limitat. El seu fàcil maneig i la poca quantitat de cendres que produeixen faciliten l’operació i manteniment de les calderes.

A més, la biomassa presenta un balanç de CO2 neutre i valors inferiors d’emissions d’ elements contaminats com el sofre, el clor i el nitrogen en comparació amb els combustibles fòssils, la qual cosa contribueix al desenvolupament sostenible de l’entorn.

Actualment, és molt avantatjós econòmicament l’ús de biomassa com a combustible per a calefacció i aigua calenta sanitària, especialment si el combustible substituït és el gasoil.