Inscriviu activitats al XIII Congrés Internacional de Ciutats Educadores

Inscriviu activitats al XIII Congrés Internacional de Ciutats Educadores

El XIII Congrés Internacional de Ciutats Educadores vol ser un Congrés viscut per la ciutat i la ciutadania com una oportunitat per treballar i reflexionar sobre el rol de Barcelona en l’educació i la inclusió. Resulta clau, doncs, la participació activa de les entitats de l’Acord Ciutadà que treballen per a la inclusió social amb eines, instruments i metodologies educatives.
Per aquest motiu, des de l’organització us emplacen a fer una contribució especifica i innovadora, consistent en programar activitats durant la setmana del Congrés sobre el lema general d’aquest -la ciutat educadora és la ciutat que inclou- en el marc de la dinàmica habitual d’activitats de la vostra entitat (amb les persones usuàries o sòcies de l’entitat, a la vostra seu o en espais més amplis). Totes les activitats seran recollides en la web i la publicació final del Congrés. A través del formulari que trobareu en aquesta web podeu inscriure aquelles activitats que voldríeu emmarcar al voltant del Congrés, per donar-los-hi una major visibilitat. El termini per inscriure-les finalitza el divendres 30 de maig.
Form Image Element