Gestió personalitzada d’assegurances: Arç Cooperativa

Gestió personalitzada d’assegurances: Arç Cooperativa

Arç Cooperativa és una corredoria que ha signat un acord de col·laboració amb la FAC per tal que tots els ateneus pugueu gaudir d’una gestió personalitzada de les vostres assegurances.

–        Arç, Serveis Integrals d’Assegurances està especialitzada en la gestió integral d’assegurances per al món associatiu, a través dels serveis de consultoria i corredoria.

–        Dóna servei a més de 1.500 entitats d’iniciativa social, cooperatives i empreses i gestiona les assegurances amb criteris de compra col·lectiva.

–        Ofereix assegurances ètiques i solidàries. I és el primer mediador d’assegurances d’Europa registrat per a la gestió de l’assegurança ètica i solidària (EthSIamb el màxim nivell de registre, l’RG2.

Des d’Arç Cooperativa contactaran amb vosaltres per veure si poden millorar la vostra cartera d’assegurances o resoldre qualsevol necessitat que tingueu relacionada amb aquesta qüestió.

Mentrestant, podeu consultar els avantatges d’aquest acord al tríptic o al següent web personalitzat: www.arccoop.coop/fac