Programa.cat: suport a les programacions professionals

Programa.cat: suport a les programacions professionals

A partir de l’any 2014 s’inicia una nova etapa en què el suport del Departament de Cultura a les programacions estables municipals d’arts escèniques i música es troba directament lligat al Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM), que estableix diferents tipologies d’equipaments i estipula diferents modalitats de suport econòmic. El suport a la programació es realitza a través d’un ajut genèric a la programació estable. Aquest ajut es materialitza mitjançant l’abonament d’una part del caixet. Per tal d’optar a aquest suport, es crea un catàleg obert a través del qual les companyies poden presentar les seves propostes dins dels terminis establerts. El catàleg és validat per una comissió de selecció.

Aquest catàleg obert es vehicula a través de Programa.cat.

Trobareu més informació en aquest resum que us hem preparat: Programa.cat (PDF)