Signatura electrònica per demanar subvencions?

Signatura electrònica per demanar subvencions?

En els darrers anys el Departament de Cultura ha dut a terme un procés per garantir que totes les persones sol·licitants d’ajuts puguin presentar la sol·licitud i relacionar-se amb l’Administració per mitjans telemàtics. Per aquest motiu enguany s’ha implementat ja la obligatorietat de comptar amb una signatura digital a l’hora de demanar subvencions públiques.

La tramitació de la signatura electrònica per a l’entitat és un procés feixuc que requereix presentar documentació a Hisenda. En canvi la tramitació de la signatura personal per a persones físiques es pot fer a través del següent web i recollir la signatura a qualsevol Entitat de Registre de la Generalitat o anar directament al registre i fer els tràmits de forma presencial. Necessiteu el DNI original i una fotocòpia.

D’aquesta manera podeu autoritzar a una persona de la Junta Directiva a signar les subvencions. Recordeu però que l’IdCat és personal i intransferible per tant en el moment en que aquesta persona deixi de ser membre de la junta o en la seva absència, una altra persona autoritzada degudament pel president de l’entitat i amb possessió de la signatura digital podrà fer el tràmit.

Podeu obtenir més informació descarregant-vos el següent arxiu que resumeix la normativa.

Que és l’IdCat?

L’idCAT és un identificador digital que garanteix la identitat de les persones a Internet.

Permet operar amb diferents administracions i, a més, assegura la integritat de les dades que envieu, així com la seva confidencialitat, ja que està emès per l’Agència Catalana de Certificació – CATCert.

També permet fer altres operacions, com ara signar correus, documents electrònics i formularis web. Sense la signatura electrònica els tràmits telemàtics no tenen validesa, ja que la xarxa electrònica no ofereix el nivell de seguretat necessari per garantir les vostres dades.