Residu, on vas?

Residu, on vas?

La Generalitat de Catalunya presenta la campanya per al foment de la recollida selectiva de l’Agència de Residus de Catalunya, baix el nom “Separar bé, un joc de nens”.

PER QUÈ RECICLAR BÉ?
Separar bé els residus a casa nostra és afavorir el seu reciclatge i/o tractament adequat, és reintroduir al cicle de producció i consum productes i materials que han estat fets servir, no necessitem i ens en volem desfer.

Per tant, podem afirmar que el residu no es llença, s’aprofita i/o es tracta adequadament. A partir d’aquesta afirmació, comprendrem que qualsevol objecte o producte una vegada ja no el necessitem, si el dipositem en el lloc correcte, facilitem que comenci un nou cicle: el del seu aprofitament.

A Catalunya, 1 de cada 3 quilos de residus que generem es reciclen i, a més, cada vegada generem menys residu. I abans de llençar res, estiguem ben segurs que no li podem donar un nou ús.

Cada un de nosaltres tenim la responsabilitat de dipositar el residu correctament i millorar dia a dia fent-ne menys. És molt important que en el moment de comprar tinguem en compte reduir la quantitat de residu que s’haurà de llençar. Separar bé també vol dir generar menys i en qualsevol cas, un residu tindrà una llarga vida si el dipositem en el lloc correcte, sortirà més
barat al teu municipi i s’aprofitarà correctament per fer nous productes. Així doncs, obrim tot un cicle als residus, tota una nova oportunitat.

Tens molta mes información, en la web www.residuonvas.cat