Enquesta sobre equipaments culturals associatius a Catalunya

Enquesta sobre equipaments culturals associatius a Catalunya

La Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya va iniciar un procés per conèixer els equipaments culturals que existeixen arreu del país fa cosa d’un any. El director general, en Lluís Puig, ens ha demanat que us fem arribar de nou l’enquesta perquè aquelles entitats que encara no l’heu omplert el completem el més aviat possible.

Considerem que és molt necessari donar visibilitat a l’extensa xarxa d’equipaments de que disposem. per això us animem a respondre aquesta enquesta que és molt senzilla i fàcil d’omplir.

Carta del director general, Lluís Puig:

El Departament de Cultura considera que les entitats i associacions, i més concretament el seu teixit d’equipaments, és un dels principals actius que té el nostre país. Un actiu que l’actual situació socioeconòmica fa encara més important i necessari poder conèixer, potenciar i optimitzar el seu ús. Per aquest motiu el passat mes d’abril se us va convidar a respondre un qüestionari que té la finalitat d’actualitzar el mapa d’ús d’equipaments per part de les entitats culturals de Catalunya. Si ja heu contestat aquest qüestionari el departament us dona les gràcies per a vostra col·laboració. En el cas que encara no hagueu emplenat el formulari, us tornem a enviar l’enllaç per accedir-hi i us animem a respondre’l. Cal tenir en compte que la informació que estem recollint és de gran utilitat, perquè permetrà obtenir la radiografia de la xarxa d’equipaments associatius del país i, per tant, poder preveure les futures mesures de foment que caldrà impulsar des del Departament de Cultura.
Malgrat que els processos de recollida de dades no són molt populars, us assegurem que la informació que ens faciliteu al Departament de Cultura serà molt important per poder millorar el coneixement i les necessitats del món associatiu. Per aquest motiu us demanem que, si encara no ho heu fet, pugueu respondre amb la màxima precisió i tant aviat com us sigui possible el qüestionari que trobareu a l’enllaç: http://bit.ly/ZVv9Rp.
La informació que faciliteu serà inclosa a la vostra fitxa de la base de dades ECA.
També aprofitem aquesta comunicació per a recordar-vos l’existència d’aquesta base de dades que serveix, fonamentalment, per facilitar la comunicació i la interacció entre el Departament de Cultura i totes les entitats i associacions que, de forma no lucrativa, treballen en els diferents àmbits de la cultura popular i tradicional a Catalunya. Ja fa dos anys el Departament de Cultura va contactar amb totes les entitats que, en aquell moment, formaven part del cens per a presentar l’aplicació. Llavors es va facilitar a cada entitat uns codis per a accedir a l’ECA.
Els codis permeten visualitzar les dades i proposar-ne modificacions i actualitzacions. Us convidem de nou a que hi entreu, amplieu i reviseu el seu contingut:
Adreça de l’aplicació: https://extranet.cultura.gencat.cat/ECA
Si no disposeu o no recordeu els codis d’accés que se us van facilitar en aquell moment, cal que entreu a l’aplicació i feu una “Petició d’accés”. Se us enviaran uns nous codis amb els quals recuperareu l’accés a les dades de la vostra entitat.
Podeu ampliar la informació sobre l’ECA a través del web  de la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals.
Si teniu qualsevol consulta relativa algun d’aquests dos temes, us podeu adreçar a la senyora Arantxa Castedo, de la direcció general esmentada, al telèfon 935 565 197.
 Moltes gràcies, de nou, pel vostre interès i per la vostra col.laboració.