Grup Idea: arquitectura i enginyeria

Grup Idea: arquitectura i enginyeria

GRUP IDEA és una empresa de serveis professionals d’arquitectura i enginyeria, especialitzada en arquitectura corporativa, i que dóna serveis de suport i assessorament per a la realització de tot tipus d’obres, legalitzacions i actuacions de millora i/o d’adaptació a normatives, amb la realització dels projectes, tramitació i seguiment de llicències, i coordinació i control de la seva execució.

Per a consultes o contractació de serveis:
ateneus@ateneus.cat

Voleu conèixer tots els serveis que ofereix el Grup Idea? Descarregueu el PDF adjunt.