La nova biblioteca de Xarxanet.org

La nova biblioteca de Xarxanet.org

Xarxanet.org és un projecte impulsat pel Departament de Benestar Social i Família i gestionat per diverses organitzacions representatives del sector associatiu entre elles la Federació d’Ateneus de Catalunya. La seva finalitat és millorar la societat a través de reforçar les entitats i el voluntariat de Catalunya és per aquest motiu ha posat en marxa una nova secció que recull més de 150 documents de referència de l’associacionisme i el voluntariat.

La nova secció es presenta com una font de coneixement de valor afegit per al sector de les organitzacions no lucratives i el voluntariat. La secció permet buscar, llegir, trobar i descarregar documents de referència respecte l’associacionisme i el voluntariat elaborats per autors i institucions de reconegut prestigi.

A data d’avui la biblioteca ha nascut amb més de 150 documents. Es tracta de documents escollits per la seva utilitat, ja sigui perquè ajuden a millorar la gestió de les entitats i el voluntariat o bé perquè ajuden a conèixer els principals debats, reptes i necessitats del sector. D’aquesta manera la secció es dirigeix, per una banda, als professionals i responsables de les entitats i, per l’altra, a alumnes i investigadors que estudien l’associacionisme i el voluntariat des del món acadèmic.

Documents internacionals
Una altra de les característiques és que es recullen documents en català, castellà i anglès, i en un futur també recollirà documents en francès. L’objectiu en aquest cas és estar al dia dels principals debats, reptes i metodologies d’altres països on el sector de l’associacionisme i el voluntariat té una forta presència.

Senzillesa d’estructura i conceptes familiars
L’estructura de la biblioteca és sempre la mateixa, mantenint en tot moment les eines de navegació a la columna dreta, i utilitzant paraules i conceptes que són molt coneguts pel sector. El que s’ha buscat amb aquesta estructura és que els usuaris puguin cercar documents de manera senzilla i entenedora.

Una biblioteca viva
La secció anirà creixent i vol incorporar aportacions dels usuaris. D’aquesta manera, i tal com s’anuncia en la mateixa secció, si un usuari troba a faltar documents de referència sobre el sector, els pot fer arribar a través del correu electrònic biblioteca@xarxanet.org.

Consulteu la biblioteca en el següent enllaç.