Coop57

Coop57

Coop57: És una cooperativa de serveis que destina recursos propis a donar préstecs a projectes d’economia social que promoguin l’ocupació, el cooperativisme, l’associacionisme, la solidaritat i la sostenibilitat sobre la base de principis ètics i solidaris.
Contacte: Ramon Pascual / 932682949
Mail: coop57@coop57.coop
Web: www.coop57.coop