Entrevista a Francina Vila, regidora del Districte d’Horta-Guinardó

Entrevista a Francina Vila, regidora del Districte d’Horta-Guinardó

En què consisteix el projecte d’Horta – Guinardó la ciutat de l’aigua?

“La Ciutat de l’aigua” és una de les línies estratègiques del Pla d’Actuació Turístic i Cultural per a Horta-Guinardó que, mitjançant la promoció del propi Districte, pretén col·laborar a la superació de l’actual conjuntura actual de crisi, la generació de riquesa i la millora de les condicions de vida dels nostres ciutadans i ciutadanes.

‘La Ciutat de l’Aigua’ parteix de la constatació de que Barcelona és una ciutat que ofereix al visitant propostes turístiques conegudes internacionalment, però també d’altres que no ho són tant i que mereixen una atenció especial. Precisament Horta-Guinardó, un territori heterogeni però amb el denominador comú de l’aigua com a eix vertebrador, reuneix molts d’aquests atractius a descobrir, en forma d’espais històrics, panoràmics, mediambientals i arquitectònics.

Així, doncs, “La Ciutat de l’aigua” és el marc d’aquest full de ruta per a la promoció turística i cultural del Districte que hem traçat amb l‘ajuda de diferents entitats, agents econòmics i turístics del territori.

Amb quin objectiu es posa en marxa?

Volem apropar les propostes culturals que ofereix el Districte als qui les vulguin les conèixer, i que gaudeixin intensament de cadascun dels diversos punts i rutes d’especial d’atractiu turístic disseminats pels onze barris d’Horta-Guinardó.

Amb aquesta finalitat, per tal de millorar el coneixement d’Horta-Guinardó, estem posant en marxa un seguit de mesures que s’estan desenvolupant en diverses línies:

– Comunicació. S’està donant a conèixer els atractius que ofereix el Districte a partir del portal www.laciutatdelaigua.cat, però també mitjançant el posicionament del Districte a Internet i les xarxes socials, desenvolupant una aplicació de telefonia mòbil que permetrà realitzar diverses rutes, editant plànols turístics en diversos idiomes, fullets adreçats clients d’hotels d’Horta-Guinardó, etc.

– Rutes temàtiques. Treballem en el desenvolupament de diverses rutes relatives a la història, el cinema, els esports o la literatura, que col·laboraran al desplegament del Pla i fer-lo proper, no tan sols als qui ens visiten des de l’estranger o de fora de Barcelona, sinó també als propis veïns dels nostres barris, entre els quals vull destacar el col·lectiu dels escolars d’Horta-Guinardó.

– Infraestructures. Igualment voldria destacar l’impuls d’accions que s’aniran desenvolupant al llarg dels propers mesos i que tenen com a protagonistes aspectes relatius a l’urbanisme, l’accessibilitat, la mobilitat i la senyalització, mitjançant els quals pretenem superar l’accidentada orografia dels barris del Districte i facilitar l’accés dels visitants.

Quina importància tenen els tres ateneus centenaris d’Horta en el desplegament de ‘La Ciutat de l’Aigua’?

Com us podeu imaginar, el Pla de Promoció Turístic i Cultural d’Horta-Guinardó pretén fer aflorar el bo i millor del Districte, tota l’extraordinària riquesa que és  present als nostres carrers i places.

Sens dubte, d’entre aquests actius que cal donar a conèixer, estan els tres ateneus centenaris d’Horta, el Foment Hortenc, els Lluïsos d’Horta i l’Ateneu Hortenc. I no tan sols per la seva dilatada i fructífera història, sinó també perquè representen avui dia una realitat cultural i cívica de primer ordre dins el Districte.

Aquests tres equipaments són una referència per a Horta-Guinardó, ens parlen del dinamisme cultural que hi ha hagut des de sempre al territori, i precisament per això cal que tinguin l’espai que es mereixen dins aquesta fita de donar a conèixer el que el Districte ofereix als visitants.

Havies sentit a parlar del projecte de Turisme Ateneístic i la ruta del barri d’Horta?

Sí, tenia coneixement de l’existència del turisme ateneístic, d’aquesta forma especial de visitar els llocs. Crec que és un enfocament del fet turístic ben diferent del que estem acostumats a trobar, que té tot el que de positiu representa contemplar ben vivament un espai geogràfic a partir d’unes entitats fortament arrelades al seu territori. Aquesta forma de visitar ens fa sentint-nos protagonistes dels llocs, superant la perspectiva d’espectadors del turisme tradicional.

Pel que fa a la ruta del barri d’Horta, que contempla les seves tres realitats ateneístiques, des del Districte n’hem volgut donar la màxima repercussió possible. En aquest sentit hem fet incloure dins els punts d’obligada visita de la nostra ruta històrica al barri d’Horta, els tres espais, Lluïsos, Foment i Ateneu. En aquest sentit us convidem a visitar el web de la Ciutat de l’Aigua, on veureu com la inclusió dels tres ateneus es presenta d’una forma tan natural com ho són les seves vinculacions a Horta.

Com es poden complementar les dues rutes?

Si em poso en la pell del qui visita un lloc crec que, un cop conegudes les característiques de l’indret, el turista pretén anar una mica més enllà i saber quelcom més, especialment establir les relacions o les vinculacions d’aquell lloc amb el conjunt de l’espai on és inclòs.

Des d’aquest punt de vista les rutes que està fent descobrir el Districte als visitants, no tal sols són complementàries amb altres que el món associatiu ja hagi proposat, sinó que és inexcusable que es plantegin la interrelació entre els itineraris d’uns i altres.

La vocació del Pla Turístic i Cultural que estem impulsant és el del coneixement, però també el màxim grau de satisfacció d’aquells que accepten el repte de recórrer les rutes que proposem. Per aconseguir aquest plus de en la valoració de les nostres rutes és imprescindible ensenyar els altres horitzons de les altres rutes, com la vostra pel barri d’Horta.

El barri d’Horta té una gran vida associativa i cultural. Què més es pot fer per donar-lo a conèixer?

El Districte compta amb el vuitè nucli de població de tot Catalunya, amb més de 170.000 habitants. Com us podeu imaginar, aquest actiu tan extraordinari, la gent d’Horta-Guinardó, col·labora a disposar d’un cos social de gran dinamisme.

Si aquesta vitalitat la fem aterrar en el barri d’Horta, com dieu, hi tenim la sort de comptar amb una vida associativa i cultural de gran calat. Certament Horta és un dels barris de major acció i projecció, i d’això n’és conscient la ciutadania de Barcelona i, cada vegada més, la de Catalunya.

Des del Districte ens estem esforçant a “posar en el mapa” aquestes realitats amb tant caràcter com el barri d’Horta, ja sigui mitjançant els nostres canals de comunicació, com també proposant a altres mitjans que el tinguin present (com ara quan fa un any al llarg d’una setmana es va fer el programa ‘Divendres’ de TV3 des de la plaça Eivissa), però també essent interlocutors per tal que altres activitats se celebrin a Horta i a la resta de barris d’Horta-Guinardó.

Certament no defallirem en aquest afany, tot esperant que Horta i el Districte en general, siguin coneguts i gaudits amb intensitat per als qui ens visiten.