Tots hi tenim lloc! El nou Projecte Social de la FAC

Tots hi tenim lloc! El nou Projecte Social de la FAC

Tots hi tenim lloc! És un programa de cohesió social i lleure que vol oferir les activitats socioculturals dels ateneus a persones que es troben en risc d’exclusió social amb l’objectiu d’acostar-los i integrar-los a la societat.

Voleu incorporar noves persones a una secció? Voleu expandir-vos i sumar socis? Participar en aquest projecte és donar la possibilitat a una persona amb inquietuds de formar part d’un col·lectiu i de participar en una activitat d’una secció subvencionant-l’hi la quota d’entrada.

Els ateneus que hi vulguin participar hauran d’enviar a la Federació d’Ateneus de Catalunya la fitxa adjunta completada, una per cada activitat proposada. La FAC elaborarà un llistat de les places disponibles per tal que Càritas i els serveis socials proposin les persones beneficiaries. Posteriorment des de la FAC s’informarà a cada ateneu de les persones escollides.

Se signarà un conveni de col·laboració per a cada ateneu participant.

Requisits per part dels ateneus:

 • Oferir les places de les activitats a les que es desitgi incorporar noves persones.
 • Omplir i enviar a la FAC la fitxa d’inscripció.
 • Signar un conveni de col·laboració.
 • Elaborar un informe trimestral facilitat per la FAC.
 • Assumir el cost de la quota de soci de la persona beneficiaria de la plaça o activitat.
 • Participar cada trimestre en la reunió de seguiment.
 • Caldrà fer un acompanyament al destinatari del projecte fins la seva incorporació natural dins l’entitat.
 • La persona beneficiaria de la plaça haurà de fer-se sòcia de l’entitat.
 • S’haurà d’assignar un responsable al projecte

Beca o subvenció de l’activitat:

 • La Federació d’Ateneus  de Catalunya assumirà els costos de l’activitat de les persones que hagin estat admeses a través de Càritas i dels serveis socials i acceptades per la FAC.
 • En el cas que la plaça assignada no tingui una quota específica de l’activitat, la FAC assumirà el 50% de la quota de soci.
 • Es facilitarà als ateneus participants el model d’informe que hauran d’omplir.
 • La FAC assumeix la coordinació del projecte a través de persones voluntàries.

La persona beneficiaria assumirà una part dels costos o de a quota de l’activitat. Aquest import el determinarà Càritas o els serveis socials i el cobrarà directament la FAC.

Aquests projecte tindrà continuïtat en la mesura que la Federació d’Ateneus o altres organismes puguin reunir els pressupostos per poder-lo efectuar.

Més informació:

Fitxa del Projecte Social

Projecte Social Web