Sessió informativa dels postgraus de l’IDEC

Sessió informativa dels postgraus de l’IDEC

L’IDEC-Universtitat Pompeu Fabra, organitza unes sessions informatives dels programes de postgrau en Intervenció Psicosocial i Animació Sociocultuaral i Desenvolupament comunitari. Tots els socis de les entitats federades teniu un 10% de descompte sobre l’import total de la matrícula del programa.

Horaris:
Animació Sociocultural i Desenvolupament Comunitari: Gestió de Projectes
Dimarts 3 de juliol a les 19.00 hores. Cal confirmar assistència en el següent enllaç.

L’objectiu del programa es formar l’emergent figura del gestor – dinamitzador social o sociocultural i de desenvolupament comunitari. Aquesta figura és fonamental per facilitar, des de l’àmbit social, l’expressió i la creativitat dels individus per afavorir-ne així la socialització, i també per canalitzar i gestionar les dinàmiques socials. L’animador sociocultural actua de mitjancer entre les entitats públiques i les col·lectivitats i els moviments ciutadans.

Intervenció Psicosocial en situacions d’emergència i catàstrofes
Dimecres 4 de juliol a les 18.30 hores. Confirma la teva assistència en el següent enllaç.
L’objectiu del programa és que els participants desenvolupin les habilitats necessàries perquè puguin intervenir de manera eficaç i qualitativa quan se’ls presenti situacions d’emergència. La metodologia del programa va més enllà de les classes teòriques.
Els participants de la primera edició van tenir la oportunitat de participar en un simulacre d’accident ferroviari organitzat per la Generalitat, veure com es treballa i que es fa a l’Institut de Medicina Legal de Catalunya i al CECAT (Protecció Civil) entre altres. Aquestes activitats es mantindran en la propera edició, a més d’altres activitats que no s’han dut a terme en aquesta edició.