Voleu crear aliances col·laboratives entre entitats i empreses?

Voleu crear aliances col·laboratives entre entitats i empreses?

La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària ha elaborat un formulari adreçat a les entitats sense ànim de lucre per establir relacions amb empreses. La voluntat és acostar les entitats i les empreses que desitgen poder col·laborar conjuntament.

Les entitats interessades a donar-se d’alta al directori poden fer-ho emplenant el següent qüestionari. ELABORACIÓ DEL DIRECTORI ENTITATS-EMPRESA ALIANCES COL·LABORATIVES, que estarà actiu fins el dia 31 de maig de 2014.

L’objectiu del directori sorgeix amb la voluntat de:

1. Poder disposar d’un mapa que permeti conèixer més de prop, quina és la visió de les entitats sobre la col·laboració amb l’empresa (per poder emprendre noves accions).

2. Conèixer la disponibilitat real de les entitats de voluntariat i les associacions a acollir activitats de voluntariat corporatiu, i d’altres col·laboracions.

3. Oferir a les empreses i organitzacions empresarials interessades, informació bàsica i mínima per tal que puguin trobar punts de contacte i aliances amb el sector i vincular-hi la seva estratègia de voluntariat corporatiu i la seva RSC.

4. Projectar les entitats més enllà del sector i fer-les visibles als altres agents d’acord als seu perfil.

El II Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat contempla en alguna de les seves mesures la necessitat que el sector associatiu vagi cercant i establint relacions amb els altres agents de la comunitat com a element indispensable d’un millor encaix, sostenibilitat i treball en xarxa. D’altra banda, també es coneguda la voluntat de moltes empreses d’implicar-se amb el seu entorn i amb la seva comunitat, i no només amb les activitats més conegudes de voluntariat corporatiu, sinó amb altres actuacions i mitjans que poden afavorir molt la dinàmica associativa i la seva capacitat d’incidència i projecció.